Introductie

Deze android APP is ontwikkeld om mijn financiële budget te monitoren.
BudgetKnip is nu als beta beschrikbaar voor iedereen.

U heeft er vast ook wel eens last van of van andere gehoord dat de maand langer is dan dat er geld is om uit te geven. Daar had ik ook geregeld last van. Vooral als ik halverwege de maand dacht genoeg geld te hebben terwijl later bleek dat er nog vaste lasten moesten worden afgeschreven.

Ik zocht naar een laagdrempelige en simpele oplossing om mijn bestedingsruimte in beeld te krijgen en inzicht te houden welke vaste lasten er afgeschreven worden. Het leek mij handig deze gegevens direct bij de hand te hebben, bijvoorbeeld op een mobieltje of tablet. Mij werd aangeraden om van een EXCEL sheet te gebruiken, maar bleek te lastig in gebruik, te bewerkelijk en onoverzichtelijk. Daarom heb ik gekozen voor het ontwikkelen van de Android APP “Mijn Vaste Lasten Overzicht”.

Het werkt als volgd: Nadat uw vaste inkomsten en uitgaven ingevoerd zijn, berekent deze APP wat u per maand en week kunt uitgegeven en toond wanneer geld word bij- of afgeschreven. Door het regelmatig invoeren van uw banksaldo berekent de APP accuraat uw weekbudget.

BELANGRIJK: De APP is geheel autonoom, dat wil zeggen dat er geen gegevens worden opgevraagd bij/ of verstuurd naar uw bank of welke andere tussen persoon.
Aan de getoonde berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. U dient zelf te controleren of uw afschrijvingen wel of niet uitgevoerd zijn.

Het hoofdscherm

Het hoofdscherm bestaat uit 2 kolommen, links de transacties en rechts de berekeningen met de totalen, de budget berekening en de categorieën. De getoonde bedragen zijn groen voor inkomsten en rood voor uitgaven.

Transactie overzicht.

De transacties

Links van het scherm (bij kleine schermen is dit verborgen en kan getoond worden door van link naar rechts te vegen) is een lijst met alle transacties gesorteerd op datum.
De transacties worden op datum getoond vanaf de laatste keer dat de banksaldo is geupdate.

 • Alle uitgevoerde transacties worden gemarkeerd met een licht groene achtergrond.
 • De transacties die nog moeten worden uitgevoerd tot aan het einde van de financiele maand zijn zwart.
 • Alles na de nieuwe financiële maand is grijs van kleur.
 • De transacties die over meer dan een maand gaan plaatsvinden worden doorgestreepd getoond om aan te geven dat deze nu nog niet meegenomen worden in berekening.

De totalen

Rechts vindt u de berekeningen onderverdeeld in drie blokken;

 • Totaal overzicht deze maand.
  Hier vindt u de totalen van de inkomsten en uitgaven, het besteedbaar bedrag en wat beschikbaar is per week.
 • Budget berekening.
  Hier vindt u naast het banksaldo ook de transacties die uitgevoerd zijn na de laatste banksaldo update, de uitgaven en inkomsten die nog moeten plaatsvinden en de prive uitgaven. Hieruit word het werkelijk besteedbaar bedrag berekend als ook het weekbudget wat u nog beschikbaar heeft.
 • Overzicht per categorie
  een overzicht van de transacties gegroepeerd per categorie.
De totalen overzicht.

Het ingebruiknamen

Om de APP zo goed mogelijk te laten werken dienen alle vaste transactie (bij- en afschrijving ) via de bank ingevoerd te worden. Voer eerst uw salaris of uitkering in, dit is het begin van uw financiële maand. Loop vervolgens nauwkeurig de afschriften door.

Transacties aanmaken

Om een transactie toe te voegen klikt u op de plus-icoon, rechtsboven in. Als uw de gegevens hebt ingevoerd kunt u met de oké-icoon rechtsboven de gegevens bewaren. Wijzigt er iets aan de transactie of is deze niet meer van toepassing druk dan enkele seconde op de transactie. De gegevens van de transactie worden dan getoond en u kunt deze aanpassen, of verwijderen door op de prullenmand rechts boven klikken.

Transactie aanmaken/wijzigen.

Invullen van de transacties

Per transactie dient ieder geval:

 • Een naam
  (bv. De begunstigde of waarvoor het is)
 • transactie bedrag
  Het bedrag dat bij- of afgeschreven wordt en kies of het inkomsten of uitgaven zijn.
 • De transactie datum
 • De frequentie
  De frequentie kan per maand, per 2 maanden, per kwartaal, per half jaar en per jaar zijn.
 • De categorie
  Om wat voor soort transactie het gaat (bv. Energie kosten, huur, verzekeringen ed.).
  Deze categorieën kunt u zelf aanpassen/toevoegen naar eigen inzicht.

Extra inkomsten velden

Bij het invoeren van inkomsten zijn de volgende aanvullende invoer velden belangrijk:

 • Start financiële maand
  In de APP dient 1 van de transacties als Start financiële maand aangevinkt te worden waardoor de APP weet dat deze transactie uw salaris of uitkering is. Op basis van deze optie kunt u 1 van de onderstaande invoervelden aanpassen:
 • Het begin banksaldo
  Om een zuivere berekening te maken van uw weekbudget moet de APP weten wat uw banksaldo is nadat de huidige transactie is uitgevoerd.
 • Uitgave tactiek
  Bij alle andere inkomsten kunt u aangeven wat u hiermee wilt doen.
  In budget het bedrag wordt in uw weekbudget verdeeld over alle weken van de maand.
  Vrije uitgaven wordt na ontvangst in zijn geheel aan uw weekbudget toegevoegd.
  Sparen bij binnenkomst wordt het begin banksaldo opgehoogd met dit bedrag zodat het geen invloed heeft op uw budget.

Ingave huidige banksaldo

Het banksaldo kunt u op twee manieren aanpassen. In het hoofdscherm dmv. het euro-icoon rechts boven; of via de dashboard widget dmv. op de app-icoon te drukken. Er wordt vervolgens een dialoog geopend waarin u het saldo kunt invoeren. Na het invoeren van het banksaldo zal het budget herberekend worden en getoond. Kijk in uw bank-app hoe u uw banksaldo kunt opvragen.

Ingave scherm banksaldo.
Beheer de categories.

Aanpassen categorieën

Om inzicht te geven wat voor soort transacties u heeft kunt u bij het invoeren van de transacties categorie aangeven. De categorieën zijn naar eigen inzicht aan te passen. U drukt hiervoor op de icoon met de drie puntjes onder elkaar en vervolgens op Categorieën aanpassen.

Een nieuw venster toont alle ingevoerde categorieën. Met het icoon met de 3 streepjes kunt u de categorie van plaats veranderen Het podlood-icoon geeft u de mogelijkheid om de omschrijving te veranderen en met de prullenmand-icoon verwijderd u deze categorie.

Om een nieuwe categorie toe te voegen drukt u op toevoegen, onder op dit venster.

Bescherm uw gegevens

Privicie is belangrijk voor ons. Daarom is er voor nu gekozen voor om niet uw bank gegevens op te halen via internet.

Aangezien er de financiële gegevens getoond worden, is het aan te bevelen om deze te beschermen met een beveiligingspatroon. Tijdens de eerste keer opstarten wordt er gevraagd of de APP moet worden beschermd. Voor het beveiligen wordt er een vak met 9 punten getoond, tussen deze punten kan een patroon getekend worden.
Maak het niet te moeilijk! Bij verlies dient de APP verwijderd en opnieuw geïnstalleerd te worden. Ook moeten alle gegevens opnieuw in gevoerd worden. Maar maak het ook niet te gemakkelijk, anders kan het zo geraden worden.

Opstart bescherming.

Welkom bij de registratie pagina voor tester

Via deze pagina kunt u zich aanmelden als test gebruiker van de android APP "Mijn vaste lasten Overzicht".

De APP is ontwikkeld voor Android versie 5.1 en nieuwer.

Aanmelden met GoogleUw aanmeldgegevens hebben we nodig om u toevoegen aan het gebruikersteam en uw acceptatie email te versturen. Wij slaan hiervoor alleen uw naam en email adres op maar houden niet bij of u de APP gebruikt. De door ons verzamelde gegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor marketing of deze te verkopen aan derden. Na beëindiging van de testperiode zullen we uw naam en email gegevens weer verwijderen van ons systeem.